Ekonomska kriza koja vlada u cijelom svijetu se osjeti i kod nas u regiji iako većina građana posljednjih decenija jedva preživljava. Cijene rastu svaki dan i država nastoji da pomogne koliko može kroz rane vidove poticaja i pomoći. Tokom protekle decenije u Srbiji je zabeležen zabrinjavajući broj poginulih i povređenih među vozačima traktora koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama. Prema podacima Agencije za bezbjednost saobraćaja, u ovakvim incidentima život je izgubilo više od 350 traktorista, a više od 2.000 je povrijeđeno.

  • Prevalencija ovih alarmantnih statistika može se pripisati prisustvu opasnih traktora, posebno onih bez zaštitnih okvira. Saopštenje za javnost ABS-a otkriva da u Srbiji trenutno radi preko 100.000 traktora bez osnovne zaštite kabine ili okvira. Prepoznajući hitnost situacije, posljednjih godina uloženi su zajednički napori da se smanji broj opasnih traktora na cestama.

Saradničkim merama koje su preduzeli Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstvo unutrašnjih poslova, uspešno je opredeljena značajna suma od 125 miliona dinara za subvencionisanje nabavke zaštitnih ramova za traktori.

U početnim fazama ovog projekta već je distribuiran značajan broj od preko 7.000 zaštitnih ramova. Treća faza koja je u toku predstavlja priliku zainteresovanim poljoprivrednicima i vlasnicima traktora da zatraže besplatne ramove do 15. maja. Važno je napomenuti da će traktori bez kabine ili zaštitnog okvira, koji su proizvedeni nakon 1983. godine, u narednom periodu biti zabranjeni na tržištu. godine.

Stoga ova subvencija služi kao idealna prilika da se iskoristi. Kako bi se pojednostavio proces distribucije zaštitnih ramova, implementiran je subvencionirani sistem dodjele. To podrazumeva plaćanje od 30.000 dinara do 39.000 dinara, u zavisnosti od konkretnog modela traktora i izbora rama. Ovo plaćanje pokriva cjelokupni trošak novog okvira, a uključuje i prijevoz do najbliže lokacije za testiranje radi udobnosti korisnika.

 

Ovlašćena pravna lica sprovode postupak testiranja za koji se izdvaja 7.000 dinara. Pravo da konkurišu za subvenciju imaju fizička, pravna i pravna lica u Srbiji koja poseduju ili koriste traktore starije od jedne decenije. Za dobijanje ove subvencije, podnosioci zahteva moraju da prilože validan dokaz o vlasništvu, dokaz o poreklu vozila i dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama.

  • Nadalje, kandidati moraju dokazati da su legalno i odgovorno posjedovali traktor najmanje pet godina, uzimajući u obzir okolnosti kao što su gubitak računa, prestanak pravnog lica ili smrt prvobitnog vlasnika. Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković izrazila je zahvalnost ministru Vesiću i Agenciji za bezbednost saobraćaja na kontinuiranoj podršci u uspešnoj realizaciji ove inicijative drugu godinu zaredom.

Prepoznajući važnost pružanja pomoći onima koji se još nisu odlučili da investiraju u novu opremu, imperativ je da svaki pojedinac ubrza proces zamjene zastarjelih traktora najsavremenijim „umjetnošću, savremenim modelima“. Budite sigurni, Vlada je u potpunosti posvećena tome da vas podrži u ovom poduhvatu”, naglasila je. imaće priliku da dobiju značajnu nadoknadu od 65 do 75 posto za mašineriju koju kupuju. Dani komplikovanih procedura i frustrirajućih kašnjenja sada su stvar prošlosti.

 

Možete biti sigurni da će vaša sredstva biti isplaćena u roku od godinu dana. Naša nova politika, koja nudi 50 posto avansa na ova sredstva, rješava izazove s kojima su se poljoprivrednici ranije susreli. Tanasković je jasno stavio do znanja da ne postoje starosna ograničenja za zamenu mašina.

Tokom ceremonije dodele povlašćenih ramova traktora u Kruševcu, ministar je uverio poljoprivrednike koji se možda osećaju prestarim za program, istakavši da država u potpunosti razume njihove potrebe i da je posvećena da ih podrži. Takođe, Vlada Srbije, koju predstavljaju ministar Selaković i Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, potpisala je u posebnom dokumentu Ugovor o radu za 2024. godinu.

Ministar je na ovom skupu istakao kontinuiranu ekspanziju radne snage u našoj zemlji i kontinuirano smanjenje nezaposlenosti. Ministar je istakao da, kako je navedeno u Sporazumu, Republika Srbija snosi odgovornost da kroz državni budžet finansira različite aktivne politike zapošljavanja, od čega u krajnjoj liniji koriste i nezaposlena lica i naša privreda. Selaković je otkrio da je ove godine naša zemlja izdvojila značajan iznos od sedam milijardi dinara, koji će biti utrošen u navedene svrhe. Dodatno, dodatnih 550 miliona dinara opredeljeno je za unapređenje profesionalne rehabilitacije i olakšavanje mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

 

  • Treba istaći da će naredna godina biti obeležena pokretanjem pilot projekta „Garancije za mlade“, koji će se sprovoditi u filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje Sremska Mitrovica, Kruševac i Niš. Za punu realizaciju „Garancije za mlade“ i realizaciju projekta u Srbiji u naredne tri godine, Vlada je izdvojila dodatnih 200 miliona dinara, rekao je govornik.

Selaković je istakao uspjeh aktivne politike zapošljavanja, koja je dovela do uspješnog zapošljavanja ukupno 17.865 lica iz naše zajednice u prethodnoj godini. Značajno je da su više od 10.700 ovih osoba bile žene, što naglašava ključnu ulogu koju žene imaju u inicijativama za zapošljavanje kroz proaktivne mjere politike.

Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, istakao je da se potpisivanjem Ugovora Služba obavezala na konkretne obaveze. To uključuje rad u saradnji sa Ministarstvom na daljem smanjenju broja nezaposlenih lica i ukupne stope nezaposlenosti. Pored toga, biće uloženi napori da se poboljša kvalitet prilika za zapošljavanje i stimuliše ekonomski rast.

Martinović je istakao važnost edukacije poslodavaca i lica koja traže posao o različitim beneficijama i subvencijama koje im stoje na raspolaganju, a što će se ostvariti putem širenja informacija nakon raspisivanja javnih poziva u Srbiji. U cilju aktivnog rješavanja problema nezaposlenosti, implementiraće se sveobuhvatan niz programa i inicijativa, s posebnim fokusom na pružanje podrške pojedincima koji pripadaju izazovnijim kategorijama zapošljavanja.