Zmija joj je ljubimac i spavala je sa njom ne sluteći opasnost kona joj prijeti… – Savjeti za deset

Zmija joj je ljubimac i spavala je sa njom ne sluteći opasnost kona joj prijeti…

Od srednjeg vijeka u Indiji žene počinju da za kućne ljubimce

uzimaju zmije.

Ova žena je jako voljela zmiju da je spavala sa njom dok nije saznala

kakva joj opasnost prijeti.

Nije ona zmiju držala u kavezu već u svom krevetu.

Nije to bilo kakva zmija već zmija dužine čak četiri metra.

To je tako trajalo dok zmija nije prestala da jede.

Vlasnuca zmije je zabrinuta otišla kod veterinara radi pregleda i konsultacija.

Veterinar nije bio iznenađen već je upitao ženu da li spava sa zmijom i da li

zmija u zadnje vrijeme gmiže češće po njoj nego inače.

Žena je bila iznenađena kako veterinar sve to zna jer je sve tako.

Žena je mislila da joj zminma tako šalje poruku i da traži nešto od nje.

Ženi se činilo da je zmija tužna ali kada je saznala šta želi šokirala se.

Veterinar je ženi zabrinutim glasom rekao ” Gospođo vaš ljubimac piton nije

bolestan već se priprema da vas pojede.

Svaki puit kada vas grli i puzi po vama vaš ljubimac je provjeravao vašu veličinu

kako bi vidio koliko ste obrok i koliko mora biti prazan prije napada na vas.

Zbog toga nije jeo kako bi imao dovoljno mjesta kada vas proguta.