Kako je sezona grijanja več počela ali ne punim kapacitetom mnogi muku

muče kako da nabave dovoljne koliine ogreva za zimu.

Kako je u zadnje vrijeme pelet sve popularniji pa nogi ubacuju tu vrstu

grijanja neminovno je bilo povećanje cijena.

Kako se neki nisu mirili sa činjenicom da treba nogo izdvojiti za to

tražili su rješenje.

Rade Vujićje sam sebi počeo da pravi pelet ali on to ne radi od rveta već

od jakog alergena a to je AMBROZIJA.

On za svoje potrebe obezbijedi dovoljne količine peleta i ima grijanje

jako jeftino a odlično grije.

Kuća mu jemcijele zime topla jer nema potrebe da štedi energente a

istovremeno i troškovi su jako mali.

Rade sam sebi proizvodi pelet postrojenjem koje je sam napravio

a cijena peleta njega košta 1800 dinara po toni,

Kako ambroziju svi nastoje iskorijeniti Radetu dobro dođe jer njemu

služi za zagrijvanaje prostora.

Nije Rade sam sve uradio već je pitao i stručnjake koji su mu pomogli.

U početku je bilo problema ali se sve riješilo.

Pelet proizvodi u šupi i ima ga dovoljno za svoje potrebe.