Otvorili su sanduk i vidjeli da su na ženu navukli odjeću od

žene koja je četrdeset kilograma lakkša od ove.

Oni su otvorili sanduk i sva sreća u mrtvačnici pA NISU oplakivali

pogrešne pokojnike.

Kada su otvorili sanduk kada se nisu onesvijestili.

U sanduku nije bila njihova mati već neka druga žena.

Oni su trebali da sahrane svoju osamdesetogodišnju majku koja je

preminula tri dana ranije.

Članovi porodice su došli da posljednji pu vide umrlu majku.

Sanduk u kome je ležala pokojnica jeste njihov ali u njemu nije bila

njihova majka a i odjeća je bila ona koju su oni kupili.

Da stvar bude još gore pokojnica koja je bila ujesto njjihove majke

bila je duplo lakša od njihove majke.

Pozvali su bolnicu ali je tek uslijedio šok jer tamo nisu imali

nikakvu ženu poomimenu Ivanka kako se zvala njihova majka.

Porodici nije preostalo ništa drugo nego da obavijeste policiju

koja je jako brzo pronašla tijelo njihove majke.

Druga porodica nije otvarala sanduk a nisu znali da je napravljena greška.

Kako bilo obadvije porodice su ogorčene na osoblje bolnice i

mrtvačnice i rečeno je da će da tuže bolnicu.

Iz bolnice su se oglasili mkako istražuju ko je pogriješio.