Žene koje rode u ovim godinama rađaju najinteligentniju djecu. Ovo su te godine…

0
159

Na sam pomen rađanja djeteta mnogima vjerujemo dolazi muka.

Builo da je riječ o majkama ali i poslodavcima pošto je posao u pitanju.

Godine su takve i one se redaju neumoljivo pa se sve veći broj žna

opredijeli za rađanje jednog djeteta ili da nikako ne rađa.

Pitanje rađaanja oduvijek je bilo tema za diskusiju.

Kada se rađa u mlađim godinama ima to i svoje prednosti mada i kasnije

rađanje sa sobom nosi neke drugačije prednosti.

Sve je više žena koje se odlučuju za rađanje djeteta u tridesetim godinama

života treba da znaju da se majčinstva nikada ne treba odreći.

Pokazalo se da kada žena rađa u kasnijim godinama rizik rađanja je skoro

isti kao i kod rađanja maloljetnica.

Naravno uvijek je bolje roditi dijete ranije i da se postane majka.

Ukoliko ste u takvom položaju da nema drugačijeg rješenja onda se svakako

prporučuje vještačka oplodnja i ona što ranije.

Po struci najbolje vrijeme za rađanje su baš tridesete godine pošto je žena

do tih godina sredila svoj život i sve vezano za posao.

dIjete koje se rodi u tridesetim godinama u najvećem broju slučajeva su inteligentnija

dejca od druge djece-

Usvakom slučaju postati majka je jako veliki izazov.