jako mnogo se danas propagira o štetnbosti duhanskog dima.

No postavkja se i jedno logično pitanje a to je: Kako neke osobe

koje puše stalno dožive stotu?”

Postoji jedna stvar koja je zaista interesantna.

Svi koji nikako nisu u stanju da odole duhanskom dimu su svjesni

njegove štetnosti za organizam i da kao krajnji rezultat može da

bude i najgori ishod a to je smrt.

Kako postoje pušači koji žive jako dugo a nisu ni svjesni svoje tajne.

Kod tih pušača jedna gen je zaslužan za njihov dug i zdrav život

a koji se povezuje sa dugovječnošću.

Taj gen je takav da im daje mogućnost stvaranja otpora na duhanski dim

nego što je to slulaj kod drugih osoba.

takve osobe sa tim genom imaju imaju mnogo manje šanse za dobijanje nekih

bolesti vezanih za duha ski dim.

Veliki je broj faktora koji utiču na taj gen ali pušenje svakako nije

jedan od tih faktora.

bez obzira koliko bilo štetno konzumiranje cigareta kod koga je jak taj

gen imaju velike šanse za dug život.