Za 2020 godinu Nostradamus je predvidio ovo. Da li su ljudi spremni?

0
83

Već više vijekova proročanstva ovog čovjeka proučavaju naučnici a mnogo

je toga do dana današnjeg a da nije razjašnjeno.

Po mišljenjma mnogih njegove vizije su dijelovi cjeline koju treba sklapati.

Dešava se da čak i neki fanatici misle da su proročanstva Ntradamusa čista

fantazija naučnici nastoje to proveriti i dokazati.Predvidio je i pobjedu posljednjeg

predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i to je napisano u 40 kartelu gdje kaže:

” lažni trubač” će prisiliti Vizantiju da mijenja svoje zakone.

Pojam Vizantija je Grčka a vezano je za migrantsku krizu.

NOstradamusovo proročanstvo za sljedeću ( 2020 ) godinu predviđa strašne promjene

za planetu u odnosu na današnje stanje.

Nostradamus kaže da će 2020 godine mrtvi ustati iz grobova a svijet će se morati

suočiti promjenama među narodima.

Mnoge prirodne katastrofe promijenit će svijet.

On je predvidio i treći svjetski rat

Između katrena u knjizi ” Las Prophetis ” je i katren koji najavljuje trećis vjetski rat.

Rat će početiovih godina i to teroristikim napadom u Francuskoj i invazijom Arapa iž

muslimana što će biti povod za rat kada će Evropa biti napadnuta.

nakon tog rata će ostati malo njih koji će uživati u miru.

Po proročanstvu nakon rata koji će dovestido mnogo smrti, krvi i uništenja

dolaze godine mira.

Po vizijama Nostradamusa to će se desiti 2025 godine.

katren Nostradamus završava riječima: z pepela uništenja će se ponovo roditi mir

ali će malo ljudi uživati u njemu”.

Od ostalih predviđanja ovog velikana deset je predvidio za 2020 godinu:

10. Veika erupcija Vezuva

5, Pravo na roditeljstvo je posebno

2. Bliži se kraj porezima u Sjedinjenim Američkim Državama