On je predvidio ovako nešto da se koristi u predjelima koji oskudijevaju sa vodom.

Bil Gates je značajna sredstva uložio u razvoj ovakve wc šolje.

Ona se oslanja na tehnologiju a ne na vodu.

Testiranje wc šolje na ovakvom princiou rada se odvija u Africi i radi se praktično.

Posebno se ispituje jer se ovakve šolje moraju održavati svakih pola godine.

Nakon što obavite nuždu koristeći ovakvu wc šoljusistem se zatvara i rotira kako bi

otpad bio premješten na odjeljak na dnu šolje.

Poseban alat se brine da strane šolje ostanu uvijek čiste.

Otpad se iz tog odjeljka premješta na drugo mjesto gdje se odvaja krupni otpad i

pretvara se u pepeo spaljivanjem.

Ono tečnog otpada što ima ostaje na gornjem dijelu šolje pa se posebnim sistemom filtrira

i pretvara u vodu koja nije za piće ali se može koristiti za zalijevanje biljaka.

Po planiranom tempu svake sedmice bi tehničar dolazio da ukloni otpad i izvrši zamjenu

baterija u wc šolji.

Jednu wc šolju može da koristi deset osoba po cijeni od 0,05 dolara.

Ostalo je da se riješi još pitanje wc papira a radi se intenzivno na rješenju,