Vuka je vidio u zamci pa riješio da ga oslobodi. Nije bilo lako…

0
659

Postavljanje zamki za divljač je sve češća posebno u SAD-u a sve

radi zaštite stoke od napada od kojota.

Ali problem je što životinje ne gledaju za koga je zamka pa se

nerijetko u zamku uhvate i druge životinje.

Zamke koje se postavljaju nisu smrtonosne i većina lovaca kada postavlja

zamke gleda da životinja ne bude povrijeđena.

Ovaj se slučaj desio u Wiskonsinu kada je jedan lovac krenuo da obiđe

postavljene zamke i u jednoj iod njih je našao ne kojota kome je zamka

bila namijenjena već vuka.

Vuk se na neki način našao u zamci i nije mogao ništa sem da čeka.

Kako se zna da se obakve zamke ne prave da ubiju pa je i vuk imao sreće

jer nije bio povrijeđen ali je uhvaćen.

Lovac je donio odluku da oslobodi vuka ali je bio problem kako?

Vuk bi mogao da ugrozi lovca pa je ovaj tražio rješenje.

Lovac je tražeći našao neku staru drvenu ploču pa se primakao vuku u zamci

i oslobodio ga iz zamke.

U ovom slučaju je sreću imao vuk što je naišao ovaj lovac koji ga je oslobodio.