Srbin se vraćao iz Austrije i na granici rekao da nosiu samo pet hiljuada eura.

Kada su uzeli da pregledaju imaki su šta da vide i tou čarapi.

Čovjeku je četrdest jedna godina avozio je mercedesA AUSTRIJSKIH TABLICA.

Na prijelazu Bački Breg carinici su pregledom u čarapi otkrili i spriječili

unos više od 110 hiljada eura.

Muškarac inače radi i živi u Austriji i pri dolasku na odmor u Srbiju tokom redovne

carinske kontrole otkriveno je mnogo više.

Njegova izjava da nosi pet hulada eura i četiri stolice sa nešto loičnih stvaru

carinski službenici su pristupili detaljnoj kontroli.

U njegovoj torbici je pronađenom110 hiljada eura koji su bili u čarapi pa u kesi.

Takomjemkod njega ukupno nađeno 115 hiljafda eura pa mu je vraćeno deset hoiljada kliko

je maksimum za unosbez da se prijavi.

Zaplijenjena koliina novca se blokira šezdeset dana nakon čega vlasnik može napisati

žalbu i tražiti povrat novca.

Sud donosi odluku i može odbiti prvi put pa proces zna trajati godinama

dok se ne dobije zarađeni novac.