Ovo se ne viđa ne često skoro nikako a nebi trebalo da se dešava

u ovo naše vrijeme koje živimo.

Ali kako je danas sve pod oznakom nevjerovatno i fantastično ni ovakav

slučaj nije daleko odtoga.

Desilo se da sigurnosne kamere snime nešto što je nevjerovatno i neshvatljivo

a snimale su ulaz u jednu radnju.

Nazorna kamera je snimila čovjeka koji je nepoznat a jednostavno je prošao

kroz zatvorena vrata kao da je duh.

Da je još čudnije to što prolazi jeste i činjenica da kada on prolazi kroz

zatvorena vrata datum na video snimku u vrijeme prolaska se mijenja sa

2016 godine na 2019 godinu.

Kada se pogledao video snimak rekacije svih su bile različite a vcećina se složila

kako je to djelo nečistih sila.

Pogledajte video koji je u nastavku: