Tokom jedne večere se mogu saznati neke stvari iz prošlosti

a natjeraju vas da se malo potrudite kako bi priču i dokazali.

Ova priča je počela 2011 godine na dan vjenčanja Hajdi i Eda Savita.

Njih dvoje su se upoznali u Londonu a bvjenčanje nakon šest godina

uzajamne veze.

Ali se desilo da Ed upozna Hejdinu majku Kej Parker i nakon toga

se mijenjaju neke stvari.

Sjedeći sa Edovom majkom Fiona je pričala kako ona voli jedrenje.

Tom prilikom je Kej je spominjala kako je njena Hejdi na jednom

od tih ljetovanja imala slatkog momčića omenom Ed.

To je bilo u Turskoj a imala je šest godina.

Fiona je čula cijelu priču pa se zaputila na tavan.

Preturala je po starim slikama i tražila je one sa baš tog ljetovanja u Turskoj.

To se baš desilo Ed iz Turske je Ed za kojeg se Hejdi udala.

Kasnije je medijima izjavila kako se duše koje su određene jedna drugoj i nađu.