Uzela vijke i zavrnula ih u dno flaše, Dobila fantastičnu stvar… – Savjeti za deset

Uzela vijke i zavrnula ih u dno flaše, Dobila fantastičnu stvar…

Uvjerili smo se da se plastične flaše mogu iskoristiti za mnogo šta.

Danas možete da vidite nekoliko korisnih stvari koje se mogu napraviti

od flaše a što će vam olakšati svakodnevnicu.

Na taj način možete napraviti i znatnu uštedu novca kupujući stvari koje

ste ranije koristitli u te namjene.

Mnogi od nas nakon korištenja flašu bacamo u smeće.

Oni koji bacaju plastične flaše nisu svjesni šta se sve može napraviti.

U nastavku vam donosimo nekoliko prijedloga i ideja kako da iskoristite

plastične flaše a genijalno je.

Vjerujemo da ćete nešto naći za sebe u svemu ovome a ovo su kako smo

već rekli samo neke ideje a vaša mašta nema granice pa izvolite.

* Možete napraviti držač za mobitele kako nebi pao na pod.

* Nevjerovatne pernice za djecu

* Plastična flaša kao prskalica za vaše dvorište.

Kada ovo napravite nema potrebe da kupujete skupe prskalice.

* Možete napraviti jako lijepu kasicu za vaše dijete.