Uz malo truda sami izgradite vikendicu od drvenih oblutaka… – Savjeti za deset

Uz malo truda sami izgradite vikendicu od drvenih oblutaka…

Svi koji žele da grade nekakav objekat znaju da treba dobro da se

razmisli prije nego se donese konačna odluka.

Naravno za gradnju objekta potrebno je da se ima određena svota novca.

Kada ste riješili da gradite i imate novac onda treba da se opredijelite

za vrstu materijala za gradnju.

Danas je beton i blokovi glavni građevinski materijali.

Ali u novije vrijeme msve više se u građevinarstvu koriste drugačiji

materijali a drvo je na prvom mjestu.

Kod gradnje ove vikendice nije bilo kakvo drvo već drvebie oblice.

Graditi vikendicu od drvenih oblica je jako zanimljivo i praktično

ali sigurno je drugačije.

Ova vikendica nije od samih oblica već se kombinuje sa betonom

što vikendici daje dodatnu čvrstinu.

Kod gradnje vikendice na ovakav način potrebno je da se uključi

cijela porodica a i prijatelji.

Gradnja nije komplikovana ali iziskuje dosta vremena.

Kada je izgradite sigurno je da ćete da imate jedinstvenu vikendicu.

Plan gradnje vikendice ne postoji i sve je do đelje i mašte graditelja.