Život bilo gdje je težak a posebno ako se dešava na selu kao što je slučaj.

Ovaj čovjek je radio kao i svakog dana ujutro kada je ustao otišao je

u štalu kako bi pregledao mal,

Kada je ušao kod ovaca nije mogao da dođe sebi skamenio se od prizora.

U njegovu štalu su provalili vukovi i rastrgali mu sve ovce a on je mogao

samo da gleda šta se sve desilo.

On je u selu Grčak a štala je na nejih pedesetak metara od kuće.

Tokom noći se nije čulo ništa i domaćin je mislio da je sve u redu.

Ali kada je vidio prizor koji je bio u štali ga je izbetumio.

I krave su bile jako uznemirene.

Četiri ovce su uspjele da pobjegnu a našla ih je domaćica.

Pregledom tragova svi su uvjereni da se radi o čoporu vukova

koji su došli tu kod njega kako bi se dobro nahranili.

Kako se uvijek dešava država provjerava činjenično stanje.