Upute za građane BiH koji namjeravaju putovat vani su date… – Savjeti za deset
Vijesti

Upute za građane BiH koji namjeravaju putovat vani su date…

Radi sprječavanja širenja epidemije korona virusa uvode se posebne

mjere na graničnim prečazima Bosne i Hercegovine ali i za većinu

evropskih zemalja.

Bosna i Hercegovina je otvorila svoje granice prema Hrvatskoj, Srbiji,

kao i crnoj Gori.

Za sada odluka da se može ući u BiH se odnosi samo na ove susjedne zemlje

dok svi drugi za ulazak moraju imati poziv vezan za posao i obavezna je

potvrda o negativnom testu na korona virus.

Potvrda o testu na korona virus nebi smjela biti starija od četrdeset osam sati.

U Hrvatsku se dozvoljava ulazak samo državljanima Hrvatske, strancima koji imaju

prijavljen boravak kao i vozačima teretnih vozila.

Srbija je otvorila sve granične prelaze prema BiH za robni i putnički saobraćaj.

Crna Gora dozvoljava ulazak državljanima BiH.

Od dvadeset prvog maja za one koji se vraćaju u BiH nema samoizolacije.

Uvijek je najbolje ko god može ne putovati a ko mora neka se dobro prije

polaska informiše da nebi bilo nervoze tokom putovanja.

Oglasi – Advertisement