Klimatolog Parag Kan je jedan od vodećih svjetskih klimatologa a radi

kao viši naučni saradnik u centzru za Aziju i globalizaciju na Sveučilištu

u Singapurui dao je alarmantne prognoze.

On upozorava da bi Evropa mogla da bude pogođena klimatskim promjenama

a posebno alarmantno bi moglo da bude na Balkanu.

Ukoliko se temperatura poveća za četiri stepena doći će do podizanja visine

svjetskih mora za čak dva metra.

Po tim prognozama obalna područja bi bila sva poplavljena a radi se o prostorima

gdje živi stotinama miliona ljudi.

Evropa bi se tada olako pretvarala u pustinju.

Sjeverni dio Kanade, Skandinavija i Sibir bi u tom slučaju postale glavne

svjetske žitnice ali i novi dom stotinama miliona izbjeglica.

Po tom scenariju Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Slovcenija bi se petvorile u

pustinjeu kojima bi bilo nemoguće živjeti.

Istra bi sva završila pod morem a jedan dio Srbije bi imao potencijal za

izvor geotermalne energije.

Kada se to desi većina stanovništva bi se preselila na Novi zeland, veliku Britaniju,

Skandinaviju i Grenland kao i sjeverni dio Rusije.

To bi bila jedina mjesta moguća za život.