Naravno opet sve pokreću uposlenici razvijenog aerodroma u Geteborgu

u Švedskoj a jako je pohvalno i korisno.

Oni su dali savjet mladim djevojkama i ženama šta da rade prije putovanja.

Kako su rekli djevojke i mlade žene prije putovanja dobro je da u donji veš

stave jednu kašiku.

To treba da koriste sve djevojke i žene koje treba da napuste zemlju a sve

zbgo ugovorenih brakova ili trgovine ljudima.

Kada ste stavili kašiku u donji veš ona će sigurno je aktivirati alarm na

aerodromu koji je obavezan za prolazak.

kada se oglasi alarm ta se osoba izdvaja radi pregleda i to joj je zadnja šansa

da kaže o čemu je riječ i usprave sebi učinjenu nepravdu.

To je način na koji osoblje aerodroma nastoji pomoći mladim djevojkama.

Samo u prošloj godini imali su 139 slučajeva prisiljavanja odvođenja

djevojaka tamo gdje one ne žele.

Britanska organizacija Nirvana je ta koja je pokrenula ovu akciju i dosta

djevojaka je spašeno na ovaj način.