Ukoliko vidite da iz zida viri USB informišite se pošto ima svoju namjenu… – Savjeti za deset

Ukoliko vidite da iz zida viri USB informišite se pošto ima svoju namjenu…

Kako vrijeme prolazi tako se dešavaju i neke nevjerovatne stvari.

Ukoliko nešto vidite i stanete u čudu trebalo bi da znate

i koju funkciju ima to.

Desi se da šetate nekim uličicama posebno turističkih destinacija

a iz zida vidite kako viri USB.

Baš to viri UAB i on ima svoju funkciju.

Svi znamo da USAB mogu da učitaju i pohrane razne podatke ai kada

to viri iz zida to je nešto neviđeno i novo.

Ideja je krenula i jako dobro je prihvaćena kod mnogih u svijetu.

Prvi USB je ugrađen u jednom zidu eksperimentalno u New Yorku i nazvan

je Deap Drop.

Interesantno je da je riječ o anonimnoj mreži preko koje se mogu

razmjenjivati podaci datoteka.

Ideja je osmišljena od strane umjetnika Arama Barthola i odmah je

krenuomi sa njenim realizacijom.

On je ideju dobio gledajući stare filmove i načina skrivanja pisanih

poruka i podataka.

Obično je pisano na papiru a krulo se u zidovima stablima i slično.

Kada se priključite na USb i otvorite datotekuna raspolaganju vam je sve

što je pohranjeno na istom a svako može da dida svoj dio koji stavlja

na raspolaganje drugima.

Pristup je zaista jednostavan i samo se priključite na USB.