Kada je zdravlje u pitanjuovo bi moglo da vas oslobodi bar malo brige.

Velika je stvar vezana za zdravlje a riječ je o krvnom pritisku.

Potrebno je da se kontroliše redovno da se vidi da li je u normali ili

mu se vrijednost snizila pošto većina gleda samo ako je visok.

Na vrijednost krvnog pritiska velikog uticaja ima svakako hrana koju

unosimo svakodnevno.

Ukoliko je u itanju iodrsla osoba sistolički pritisak bi trebalo da bude

90 mm Hg sa 140 mmHg.

Kada krvni pritisak spadne ispod 90 mmHg sistolički a dijastolički ispod

60 mm Hg tada treba da znate da vaši organi nisu u stanju da funkcionišu

što za posljedicu može izazvati probleme iorganizmu.

Kada se vrijednosti krvnog pritiska s puste ispod nirmale najbolje je da

pdmah posjetite doktora.

Savjet oko toga šta treba raditi je jako bitan a to doktor može najbolje

da vam da.

Jako je važno na vrijeme otkriti neke zdravstvene probleme i sa zdravljem

se nikako nebi trebali igrati.