Mnogo puta se dokazalo da su istaknuti naučnici mnogo toga saznavali

iz Božijih knjiga ( Biblije Kurana i drugih ).

Isak Njutn je naučnik koji ima zasluge za mnogo šta ali je manje poznato

da je u slobodno vrijeme vršio neke ekpserimente.

Florijan Frajsteter je napisao knjigu u kojoj naučnika opisuje kao bezobzirnog

genija koji se pored svega bavio i alhemijom.

Za Iska alhemija nije bila samo hobi već je to bio njegov način razumijevanja svemira.

Po Isaku Bog je prisutan ne samo kao spiritualno već je bio supstanca u svakoj supstanci.

Od tog njegovog stava je i postojanje neke vrste Božije čestice koja je dio materije

a koja omogućava transformaciju svega u sve.

Interesantno je da je Isaku alhemija bila jako bažnakao i nauka.

U objavljivanju svojih radova Isak je koristio pseudonim Jehovah Sanctus a usudio

se da predvidi i kraj svijeta.

Isak je svoje istraživanje zasnovaoi na proučavanju mnogih biblijskih tekastova.

Iz tih tekstova je došao do zaključka da će se sve kako je rekao resetovati 2060 godine.

Po njemu te će godine kraljevstvo nebesko preovladati na zemlji.

Isak je pravi hornologijudešavanja u prošlosti.

Poglefajte video zapis o njegovom istraživanju: