Tokom odgoja djece ponižavanje nije nikako dobro a kažnjavanje je..

0
40

Uvijek kada krenete da kaznite svoje dijete zbog neke vragolije

treba se pitati da li je to ispravno ili nije.

Da li dijete zaslužuje kaznu ili ste malo prenaglili.

Po psiholozima prijekor za nešto učinjeno ili manja kazna čak

su dobro došle i potrebne su.

U svemu je najvažnije postupiti ispravno ne pretjerujući.

Kažnjavanje se radi kako bi dijete popravilo neke stvari i izbjeglo

ponavljanje i činjenje iste.

Otac i mati moraju biti odlučni i autoritativni a nikako nema agresivnosti.

Dijete treba da nauči koje su posljedice njegovih postupaka i da se

nauči vlastitoj odgovornosti.

Kazžnjavanje djece treba da se radi ali odmjereno ovisno o uzrastu.

Ponekad se zna desiti da je dovoljan samo prijekoran pogled ili da se

podigme prst da dijete shvati da griješi a starijoj djeci ponekad treba

i jača kazna.

Djetetu treba davati uvijek precizne upute poput: ne šaraj po zidu,

lopte se igraj van kuće.

samo kada ste jasno sve odredili onda možete biti odlučni.