Tokom iskopavanja u zamku našli sanduk sa blagom…Priča iza toga je jezivA… – Savjeti za deset
Zanimljivosti

Tokom iskopavanja u zamku našli sanduk sa blagom…Priča iza toga je jezivA…

Mnoge građevine tokom raznih sukoba mijenjaju svoju namjenu pa je tako

ovaj Kraljavski dvorac bio kasarna i skladište za njemačke vojnike.

Poljski grad Novi Soš ima ruševine starog dvorca iz četrnaestog vijeka

koji je uništen u drugom svjetskom ratu ali postaje zanimljiv.

U njemu su našli jedna sanduk pun srebra.

Blago je otkriveneo do strane stručnjaka istorijskog istraživanja.

kopali su u ruševinama zamka i našli su sanduk koji je bio pun srebrnih čaša,

vaza, pribora za jelo i drugog posuđa.

Ukupno se u sanduku nalazilo stotinu tri predmeta koji su izrađeni u prošlosti

u Austriji i Poljskoj krajem devetnaestog i početka dvadesetog vijeka.

Kako se vjeruje sve je to pripadalo lokalnom jevreju koje su njemački okupatori

odveli u geto i krajem 1942 godine likvidirali.

Inače grad Novi saš je osnovan 1292 godine a osnovao ga je Vanceslav

II Bohemski sam godina prije nego je postao kraljem Poljske.

Grad je tada bio na trgovačkom putu prema mađarskoj čime je bio strateški

vcažna tačka.Dvorac je 300 godina bio rezidencija poljskih kraljeva.

Drugi svjetski rat je sve promienio a kasnije i otkriveno mnogo toga.

Oglasi – Advertisement