Obično to tako bude da porodice koje nisu baš situirane žive skromno negdje na

periferiji sela pa ni ova nije izuzetak.

Skromna poštena porodica živjela je povučeno a bili su majka otac i sin.

jećak je navršio petnaest godina kada su mu se roditelji razboljeli.

Nije mnogo vremena prošlo nakon toga oni su preminuli oboje.

Od imovine dječak je naslijedio staru kuću i pet ovaca.

Momak je radio na zelji jer je to samo i znao, muzao je ovce i na taj način

se prehranjivao.

Kada bi ga pozvali odlazi bi na nadnicu kako bi zaradio koju paru.

Jednom prilikom kada se vraćao kući nakon teškog rada kod kuće ga je zateklo

jeziva scena od kojeg su mu suze same potekle na oči.

U njegovom toru se nalazio vuk koji je zaklao sve ovce.

Nije o ganjao vuka koji je pobjegao svakako on je sjeo na rag i počeo plakati

nad svojom sudbinom.

Tog trenutka nije znao ni šta ni kako dalje.

U svemu tome mu je na um pao njegov komšija koji je poodavno otišao u Ameriku i sve ostavio.

I on je donio odluku da uradi isto i zaputio se i on ka Americi.

Pedeset godinanije dolazio a kada je prvi puta došao bio je bogat čovjek

koji je imao porodicu i unuke.

zapalio jemsvijeće majci i ocu ali i jednu za vuka zbog kojeg je i otišao vani.