Test trudnoće koji su radili stari egipćani još funkcioniše i tačan je… – Savjeti za deset

Test trudnoće koji su radili stari egipćani još funkcioniše i tačan je…

Mnogima je teško da vjeruju ali je prava istina da su prije nekoliko

hiljada godina ovi pametni ljudi imali prirodan lijek za mnoge bolesti koje bi ih snašle.

Miješali su razno bilje, začine i hranu ai su oni u to vrijeme pronašli test za određivanje

trudnoće koji je rađen kod kuće.

Tehnika rada sa ovim testom je jednostavna.
ć
Uzme se nekoliko zrna pčenice i ječma pa se pomiješa u zdjelici.

Žena za koju se trebala utvrditi trudnoća pomokrila bi se u zdjelu koja bi se

prekrila krpom lanenom i čekalo bi se do sutradan.

Sutradan ako se otkrije da su zrna proklijala to je znak da je žena trudna a ako nisu

zna se da nije trudna.
ć
Imali su o ni i svoje teorije o tome da li se radi o muškom ili ženskom djetetu po broju zrna

koja su proklijala.

Šezdesetih godina je potvrđeno da je ovakav test tačan u sedamdeset posto slučajeva

što nije mnogo manje od modernih testova trudnoće.

auka nie pronašla povezanost pola djeteta sa proklijalim zrnima.

Moderni testovi rade na principima hemikalija a ovo je prirodan metod.