Svoju majku jemzaključao u podrumu gdje provvodi starčke dane. Razlog ostavja bez riječi…

0
268

Kada se vidi šta sve djeca rade svojim roditeljima pomisli se na

to gdje ste to pogriješili pa smo dovedeni do toga da djeca mrze

svoje roditelje koji su ih rodili i odgajali.

Roditelji očekuju od djece da ih čuvaju kada dospiju u neke godine

kada više nisu u stanju da se briu o sebi.

naravno nije to uvijek slučaj .

U ovom vremenu sve je više primijetno da se odnosi među djecom i roditeljima

gube a sa tim nestaje i poštovanje.

Kao dokaz tome ova vijest iz Kine je šokirala sve.

Rai se o starici o devedeset dvije godine koju je njen sin zaključao u

podrum koji nije nkako uslovan.

U tom podrumu starica je bila zaključana i bila je hodajući skelet.

Starica nije pošteni jela već dugo vremena i živjela je na mukama.

Nema kosti na starici koja se nije vidjela.

na svu sreću spasila ju je policija koja je starica odvela u bolnicu.

Istragom ustanovljeno da je krivac za stanje starice njen sin i snaha.