Srboija se ubraja u tradicionane države i teško se prihvatilo

čipovanje ličnih karata.

Ali kako se čini čipovi u rukama stanovnika Srbije moglo bi da bude

u narednih pet godina ili čak manje.

Mediji prenose vijest da je više od četiri hiljade Šveđana mikročipovano

i to koriste umjesto ključeva , bankarskih kartica pred stanovnike Srbije

stavlja pitanje da li je to normalno.

Za ovakvu vrstu čipovanja tehnoloških prepreka nema i da će se shodno tome

vrlo brzo krenuti u narednih pet godina.

Metoda ugrađivanja čipova je jednostavna a čip se već nalazi na kartici

a problem može da bude jedino u zakonskim procedurama.

Čip se ugrađuje pod kožu a bol traje dvadeset četiri sata a svrha je

olakšati svakodnevno poslovanje ljudima.

Struka kaže da će u Serbiji to tzrajati malo duže zbog straha građana

pošto se misli da se mikročipovima vrši stani nadzor osoba,

kako struka kaže čipovi će posebno dibro doći starijim i slabije

pokretnim osobama i osobama koje pate od demencije.