Stare kompjutere, televizore nemojte bacati jer vam mogu donijeti dobru zaradu… – Savjeti za deset

Stare kompjutere, televizore nemojte bacati jer vam mogu donijeti dobru zaradu…

Tehnološki napredak sa sobom neminovno povlači velike količine

tehnke koja se bacaa time se pravi velika greška.

Sve što se usavršava neminovno za sobom vuče povlačenje odnosno prestanak

korištenja i bacanje na otpad.

Potrebno je da se malo informišete vezano za tehniku prije nego je

bacite na otpad to se prvenstveno odnosi na kompjutere, mobitele i slično.

Stari kompjuteri sa velikim sklopom oko ekrana su zastarjeli pravo.

Npredak je suviše brz i ono što je bilo privlegija sada je potreba.

Po mnogima ti stari kompjuteri nemaju neku vrijednost a varaju se.

Stari koomjuteri nisu za korištenje ali vam svakako mogu donijeti zaradu.

nemojte ih bacati već pokušajte da saznate na koji način da iskoritite

plemenite metale koji se nalaze u njima.

Među plemenitim metalima ima i zlata nije ga mnogo ali korisno je.

Potrebno je daa samo skupite sve na jedno mjesto i odvojite malo vremena

i da odradite potreban posao.

kako to da uradite pogledajte u videu koji slijedi: