Šta li se iz brda valja. U Grčkoj broj migranata udvostručen. Dolaze u grupama 500 do hiljadu… – Savjeti za deset
Zanimljivosti

Šta li se iz brda valja. U Grčkoj broj migranata udvostručen. Dolaze u grupama 500 do hiljadu…

Policija je do unazad nekoliko dana presretala grupe migranata između

dvije stotine i 250 osoba.

Taj broj se naglo udvostručio pa i više puta jer je broj ilegalnih

ulazaka migranata preko tursko-grčke granice u znatnom porastu.

Samo u zadnjih dvadeset četiri satA POLICIJA GRČKE JE PRESRELA GRUPU OD

400 osoba i to u pograničnom pojasu Tihero i Fere.

Policija jako teško uspijeva da kontroliše cijelu dužinu granice ćime

se otvaraju putevi migrantima.

Za policiju je i do skora broj migranata koji se kretao 200 do 250 osoba bio

težak za nontrolisanje a sada je to skoro nemoguće.

Navodi se u saopštenju kako jako velike grupe migranata koje broje između

pet stotina i hiljadu osoba kreću ka obali Turske koja se graniči sa grčkom.

Kako se predpostavlja povećanje broja migranata koji nastoje ući u grčku

je direktna posljedica pojačane aktivnosti krijumčara.

oni su ti koji nastoje migrante prebaciti iz Turske u Grčku a to je posebno

aktuelno dolaskom ljeta.

Oglasi – Advertisement