ŠKAKLJITE SVOJU BEBE! Poslije ovog nećete sigurno nikad više…

ŠKAKLJITE SVOJU BEBE!  Poslije ovog nećete sigurno nikad više…

Roditeljima je jako drago kada se njihovo dijete smije jer tada se

zna da je zdravo i da je sve u redu.

Vrlo često se zna igrajući sa djecom golicati ih ( škakljiti ) ali

bebama nije to iskustvo kako vi zamišljate.

Istraživanje koje je urađeno pokazalo je da bebe mlađe od četiri mjeseca

osjećaju golicanje bez direktnog osjećaja da todolazi od vas.

Odrasli najčešće golicaju noge ili ruke bebe tada djeca prave grešek i za njih je to izvor senzacije.

Na taj način dječija čula se podražavaju na negativan način.

Kada se sve sabere svodi se na to da mlađe bebe dodire doživljavaju obično

kao dodire na tijelu a ne u odnosu na ono što vide popuit sluha ili mirisa.

Istražitelji nastavljaju da ispituju rekacije beba u svim sverama.

Nastavak je na tome zašto i kako bebe razvijaju osjećaj sebe u svijetu

i implikacije za razumijevanje bebe.

Zato raspitajte se kod doktora da li je to dobro ili ne?

About The Author

Related posts