Nevkerstvo je tu i postoji i dešava se sa bilo koje od strana.

Nije potrebno, niti je moralno ali se eto dešava.

Ova priča je o jednoj nevjeri koja je završila sazna njem supruge.

Ona je uspjela saznati d JE SUPRUG VARA I UHVATILA GA NA DJELU.

oNA JE SUMNJALA I NA KTAJU GA JE USPJELA UHVATITI i to na mjestu gdje

se on nije nikako nadao a to je u jednom kafiću.

On je sa svojom ljubavnicom sedi0 u kafiću i onda dolazi ona.

Predpostaviti se lako može šta se moglo desiti kada ioh je ona zatekla.

Video je snimljen nadzornom kamerom koja je ispred kafića a jasno se

vidi bijesna žena kako šamara svog supruga a onda se okreće njegovoj

ljubavnici i kreće akcija.

Sve je kao na filmu a sami se uvjerite :