Lijepa linija i zategnuto tijelo bez viška na bilo kojem dijelu

je teško održavati a najčešće to je znak velike discipline.

Oni koji to nadstoje postići i uskladiti tjelesnu težinu sa

visinom i dovesti u neki sklad moraju da vode stalno računa o jelu.

Danas je brza hrana svima omiljena jer prosto mami ukusom i kako je

tempo takav nema se kad biti u kuhinji.

Ukoliko ste i vi tu i želite izbjeći razne bolesti pogotovo one srfčane,

oštećenja bubrega, dijabetes i druge onda trebate da znate da treba mijenjati

sebe i svoje navike.

Vijekovima se prati stanje odnosa tjelesne težine i visine i podaci su se

bilježili pa su stručnjaci sačinili tabelu u kojoj svi mogu da nađu

odnose koji su idealni.

U tabeli su se našli podaci kako za žene tako i muškarce kao i za starosnu dob.

kada nađete svoje podtake u tabeli onda znate da se treba ili ne nešto poduzimati.

Brza hrana se mora izbacivati odmah iz ishrane ao i obojeni sokovi i kolači.

Prilog ovome je tabela koja vam pokazuje sve što vam treba .