Šarana možete očistiti za samo mi nutu bez problema… – Savjeti za deset

Šarana možete očistiti za samo mi nutu bez problema…

Kod zdravog načina ishrane koji se sve više promovira riba

zauzima jako važno mjesto .

Na jelovniku zdrave ishrane svakako treba što češće da bude riba.

U zavisnosti od podneblja treba se prilagoditi i ishrani a riba

na našim područjima je zastupljena ali ne raznovrsna.

Pastrmka šaran i som su tri osnovne vrste mada se koriste i druge

ali u manjoj mjeri od ovih.

Mnogi se opredjeljuju za oslića ili smuđa iz praktičnih razloga.

Svaka vrsta ribe ima svoje specifičnosti i zdrava je tako da nijue

mnogo bitno koja vrsta se koristi .

Mnogi uzimaju šarana i nastoje da to bude svjež šaran ali je problem

kako gA Očistiti DA TO nije prskanje ljuspica.

Danas vam donosimo rješenje za taj problem jer se na ovaj način jako

lako i brzo očisti šaran a nema prljanja prostorije.

Ovaj način će mnogima dobro doći posebno što je video koji je snimljen

na jeziku koji se govori na našem području.

Ovbaj metod čišćenja ne samo da je najbrži ali je i najlakši.

Poglefajte video kako bi naučili: