Ovaj događaj je mnoge zaprepastio jer da dijete prvog razreda osnivne škole

F.J. kojem je šest godina u selu Rajinci kod Preševa a preminuo je

tokom časa.

Kako ističe učiteljica Iljfeta Ibrahimi dječak je početkom petog časa pao sa stolice.

Ona ističe kako se dijete nije žalilo da ga nešto boli niti je imao neki

zdravstveni problem.

Čim je vidjela da je dijete palo ona ga je podigla i sa radnikom odnijela do

ambulante u školi.

Doktor je dvadeset minuta pokušavao da reanimira dječaka.

Direktor škole Šukri Imeri ističe kako su doktori nakon dvadeset minuta samo

mogli da konstatuje smrt.

Pregledom je konstatovano da je dječak imao srčani udar.

kako je dječak bio malo krupniji od vršnjaka a tokom dana se nije žalio

na bilo šta niti neke tegobe.

Tužilac je prihvatio želju roditelja da se ne vrši obdukcija jer se zna uzrok smrti.