Samo dvije sedmice radite ove stvari i život će vam se promijeniti iz temelja… – Savjeti za deset

Samo dvije sedmice radite ove stvari i život će vam se promijeniti iz temelja…

Potrebno je da se usredsredite dvije sedmice i da svakog dana

radite ove stvari i život će vam se promijeniti korjenito.

Nje ništa teško niti komplikovano a treba samo da sve što mislite

da drugi vama uskraćuju ( poštovanje, pomoć, zahvalnost i nešto drugo)

vi treba da pružate drugim ljudima oko sebe.

Ono što će vas iznenaditi jeste činjenica da veoma brzo nakon što vi

počnete da dajete počet će se vama vraćati višestruko.

Mora se znati da niko ne može primati ono što nije dao.

jako je važno da se shvati pravilo da je davanje uslov za primanje.

Samo se treba osvrnuti oko sebe da bi se vidjela povezanost davanja i primanja.

Jako je bitno da se daje jer ko zna jednog dana sigurno se to vrati.

Činjenica koja je nepobitna jeste da izvor obilja nije izvan vas već ono što jeste.

Potrebno je da budete zahvalni na obilju koje imate.

Toplinu sunca treba osjetiti na vlastitoj koži i tek se tada osjete čari onog što

se nalazi oko vas i što vas okružuje.

Dok hodate ulicom i osmijehnete se nekome tada ste mu dali dio soje energije.

Nastavite sa tim i nemojte se pitati šta kome možete da date.