Trenutno Zanimljivosti

Samo 5% ljudi uspije objasniti ovaj slučaj: Da li ste među njima?

U nastavku vam mi donosimo jedan jako zanimljiv zadatak.

Sada se stavite u ulogu Shelock Holmesa i potrudite se da riješite slijedeći zadatak:

Jedan usamljeni starac je živio u svojoj kući u predgrađu. On nikada nije napuštao kuću na duže vrijeme, a bio je tada petak srednim ljeta kada je poštar naišao i pozvao čovjeka. Nije bilo odgovora, pa je poštar pogledao kroz prozor i vidio ga kako leži u lokvi krvi. Onda kada je došao policajac, našao je novine od utorka, dvije flaše toplog mlijeka kao i jednu flašu hladnog mlijeka, a slijedećg dana, uhapšena je ubica.

Na koji način je policija tako brzo zaključila ko je u pitanju? Ponudite svoj odgovor na ovo pitanje, a onda na dnu članka provjerite jeste li tačno odgovorili.

Po svemu sudeći u pitanju je poštar. On je znao da niko u kući ne bi čitao novine u srijedu ili u četvrtak.

Oglasi – Advertisement