Sagnite se i prstima ruku dodirnite nožne bez savijanja koljena.-Ukoliko niste u stanju u opasnosti ste…

0
236

Svako od nas može bez odlaska doktoru u osnovi provjeriti svoje

zdravstveno stanje mada je pretragama najbolja varijanta.

No kako se danas čeka na sve pa i odazak kod doktora sami koristeći se

jednostavnom metodom provjerite određene stvari.

Potrebno je da bez savijanja koljena doirnete ručnim prstima nožne.

Urađeno je testiranje kod 526 osoba koje su bile starosto od osamnaest

pa sve do osamdeset tri godine.

Praćeno je njihovo savitljivost tijela uz mjerenje krvnog pritiska.

Rezultati su bili očekivani pa oni koji su imali dobru elastičnost tijela

imali su i dobru elastičnost vena i arterija.

Pokazalo se da je jako veliki broj osoba starosti iznad četrdeset godina

starosti koji nisu bili u stanju dodirnuti svoje nožne prste.

Pretragama se pokazalo da kod skoro svih tih osoba ima kardio vaskularnih

problema kao i sa krvnim sudovima.

Problem se odrazioi na samo srce i njegov pravilan rad.

Ko nije u sta nju da stoji može provjeru uraditi i sjedeći na podu.

Sjedne i pokuša dotaći nožne prste rukama bez savijanja koljena.

Svi koji to nisu u stanju u skorijoj budućnosti bi mogli imati problema

sa srcem ivenama.