” Roditelji ” ostavili bebu pored puta sa napisanom porukom kojaje razbijesnila mnoge… – Savjeti za deset

” Roditelji ” ostavili bebu pored puta sa napisanom porukom kojaje razbijesnila mnoge…

Nema uzvišenije ničega od toga da se postane i bude roditelj ali

neki ni ne zaslužuju da budu roditelji.

Ali život i takvbe učini roditeljima a uvijek na kraju djeca su

ta koja najviše ispaštaju.

No svakod dana svjedočimo pričama o roditeljima koji svojoj djeci

ne posvećuju nimalo pažnje i jako mnogo je djece koja su izložena

nasilju i mnogim drugim vrstama zlostavljanja.

Neka djeca i pored živih rpditelja budu na neki način prepuštena sama sebi.

Sve je više slučajeva kada roditelji svojoj djeci nisu u stanju osigurati

ni one najosnovnije životne potrebe pa ih zbog toga zapuštaju.

U nedostatku hrane djecu ne hrane dovoljno a o odjeći iobući da se i ne govori.

ALi odbaciti svoje dijete bolje rečeno ostaviti ga pored puta je nešto najgore

što roditelj može da uradi.

Baš nešto tako se desilo da su roditelji svoje dijete bebu ostavili u korpi

pored puta sa napisanom porukom koja je razbijesnila mnoge širom svijeta.

U toj poruci je pisalo:

” Odlučili smo da se razvedemo a niko od nas dvoje ne želi da preuzme brigu

oko djeteta na sebe”.

Priča je objavljena na društvenim mrežama i izazvala je i ljutnju i bijes

pošto niko nije htjeo da vjeruje da postoje roditelji spremni na nešto ovako.