Na leđima muške teksas košulje primijetili ste da postoji jedna mala petlja.

Rijetki znaju a nisu se ni pitali čemu služi ta omča i zašto je baš tamo.

Vrijeme kada je omča nastala na košulji osmišljena je u vrijeme kada vješalica

nije biloa o ormasrtima da se i ne govori pa se moralo tražiti rješenje

kako odložiti košulju pa su te male omče ili petlje sluižile da se košulja okači

na nešto a da se ne izgužva.

Sve je počelo u SAD-u a tada se ta petlja na košulji zvala ” katanac petlja”

a ksnije je dobila ime i ” voćna petlja “.

Postoji još jedno zanimljivo obrazloženje za etlju a kaže da bi djevojka

povlačila momka za petlju na košulji ukoliko bi joj se svidio.

Rijetko se znalo desiti da kda djevojka potegne petlju da se košulja pocijepa.

Taj trend stavljanja petlji ili omči na košulji je zadržan od strane velikog

broja kompanija i dan danas.

Kada su se pojavuile vješalice i ormari petlja je ostala kao dekoracija na košulji.

Samo je sreća da danas djevojke ne vuku momke za te petlje.