PRIJE SRČANOG UDARA MIJENJA SE KOSA. Ovo treba prepoznati da bi se izbjeglo…

PRIJE SRČANOG UDARA MIJENJA SE KOSA. Ovo treba prepoznati da bi se izbjeglo…

Stalno se rade istraživanja i praćenja stamja kod ljudi kako bi se neke

stvari mogle spriječiti i preduprijediti.

Istraživanje krvnog sistema i kako krvni sistem utiče na stres i obrnuto

kanadskim naučnicima je pošlo za rukom da otkriju biološki marker koji će balgovremeno

ukazati na mogućnost nastanka srčanog udara.

Nivo kortizola je taj koji ometa analize krvi i urina .

Mjerenja se obično rade kasnije ali tada je u večini slučajeva kasno.

Mjerenja se rade i analize kada već doše ili je stanje pred udar.

Nivo kortizola se može pratiti po stanju kose na glavi.

Poznato je da kosa raste jedan centimetar mjesečno a samim tim se može

odrediti nivo kortizola najmanje šest mjeseci ranije.

Naučnici su radili nalaizu pedeset šest vclasi kose od osoba koje

su pretrpjele srani udar.

Nivo kortizola je bio takav da je jasno pokazivao kada će se desiti.

About The Author

Related posts