Kad je uradio samo se moglo konstatovati Da Pavao nije oštetito

niti jedan automobil ali je očitao lekciju .

Pavao Bedeković je mjesecima bio nerviran zbog toga što mu vozači

parkiraju na njegovoj njivi kada stignu na sajam u Zagrebu.

Kako je njemu bilo dosta on se osjmelio na radikalan potez kako

bi vozače naučio pameti i da mu njivu više ne gaze.

On je jednostavno sjeo u svoj traktor i počeo je orati njivu.

Kada je ztavršio ni jedan automobil nije mogao da izađe iz njive.

Vozači su bii bijesni pa su pozvali policiju ali policija nije mogla

ništa osim da vidi da je čovjek zaorao svoju njivu.

kako nije oštetio ni jedan automobil i nije nanio štetu nikome

a svoju njivu može da ore kada hoće.