Ratna zbivanja devedesetih godina koja su potresala Balkkan su stala

a Balkan je postao bukvalno iscijepan i podijeljen po atarima.

Danas kada nacionalizam divlja na sve strane jako teško je naći neko mjesto

gdje nema nacionalizma i ksenofobije.

Kako je Balkan inače čudan ništa ni ne čudi zabog toga.

Ali kao i svuda i ovdje ima izuzetaka a radi se o jednom gradu u Bosni i

Hercegocvini gdje žive gtrađani u harmoniji bez obzira kojou etničkoj skupinui

pripadali i ma kako se zvali.

Među građanima tog grada nema podjela niti animoziteta, nema sukoba i nema podjela.

Grad se ubraja među najljepše gradove u Bih a vjerovatno ste pogodili

da se ovdje radi o gradu soli TUZLI.

Grad u kojem netrpeljivosti niue bilo kako u ratu tako ni nakon njega.

Rat kao da se nie desio jer ko god je živio u njemu i za njega i danas radi isto.

U Tuzli važi samo jedno ptravilo s to je da se cijeni svoje a poštuje tuđe.

najbolje se to osjeti tokom praznika koji se slave.

Tu je pravilo da se cijeni svako ali po njegovim djelima a ne po tome kome pripada.