Poruke mudrog starca koji poručuje da radeći ovo djeci proklinjete ih… – Savjeti za deset

Poruke mudrog starca koji poručuje da radeći ovo djeci proklinjete ih…

Kada se traži neko specifičan balkanci su tu neprikosnovceni

po mnogo čemu a po kletvama koje su jako neobične imamo u svim

jezicima i na svim prostorima.

Samo mali broj je onih koji su svjesni posljedica izgovorene kletve

koje dolaze od strane roditelja.

Kletve koje se izreknu su jako teške a najteže su one koje nas svakako

sustignu u životu.

Na sve to upozorava starac Pajsije koji je na Svetoj gori a u svojim

pripovijednajima kaže daa one osobe koje se prokunu od strane jednog

roditelja većina nastrada u životu.

Zbog toga i slični stvari starac savjetuje sve roditelje a i ostale da

svoju djecu ili djecu koja su im povjerena ne kunu.

Nikako se ne smije dozvoliti da se izgovore riječi zbog kojih bi se

kasnije moglo u životu kajati.

Po njegovom kada roditelj kune svoje dijete mora da zna da radi neke stvari

koje nikako nebi trebalo.

Kada roditelj svom djetetu kaže ” Idi do đavola” tim riječima otvara vrata

đavolu da dođe vašem djetetu i tada mu se daje da radi šta hoće.

Naveo je primjer gdje je otac zbog plača djeteta izrekao kletvu zbog koje

je đavomdolazio ali je majka uspjela spasiti dijete uz pomoć efendije.

Mnogo je primjera gdje se kletve roditelja ispune pa i oni kasnije žale

zbog toga.

Uvijek za svoje dijete treba tražiti sreću.