Porod je bio u toku i začuo se vrisak. Doktori i osoblje su bili u nevjerici zbog viđenog…

0
185

Svaka osoba koja očekuje da postane roditelj željno isčekuje taj

trenutak kada će biti u situaciji da vide i u ruke uzmu svoje

potomstvo i svog nasljednika.

To je trenutak koji se pamti i postaje sastavni dio njihovih života.

Očekivanje jednog djeteta je radost ali kada očekujete da dobijete

blizance tada je sreća beskrajna.

Desilo se da je majka Sara nosila blizance pa je po savjetu doktora

ostala u bolnici kako bi se izbjegle neželjene posljedice.

Sedam dana je praćeno njeno stanje dvadeset četiri sata ddnevno na

intenzivnoj njezi a orod je planiran carskim rezom.

Sve je bilo pomno isplanirano i samo se čekalo da dođe termin.

Porodica je već imala jednog sina i očekivanje blizanaca je

za njih bio poseban .

Znali su da su blizankinje i to ih je posebno radovalo.

Tokom samog čina poroda doktori su vidjeli prizor koji ih je

sve ostavio bez teksta.

Izvadili su djevojčice iz majčina stomaka koje su se držale

za ručice.

Začuo se vrisak sestre asistentkinje a majak se uplašila zboig toga.

No kada su joj pokazali shvatila je.

Pogledajte video koji slijedi: