Od toga kakvog su oblika vaši prsti možete saznati dosta o sebi.

Prst tipa A:

Vi niste u kategoriji onih koji su kao otvorena knjiga i svoja osjećanja

ne dijelite sa drugima,

Volite da se predstavljate snažnima i nezavisnijim nego što jeste.

Upravo zbog toga drugi će vas vidjeti arogantnim mada to niste.

Sa nepoznatim ste jako hladni dok sa prijateljima možete da budete

pretjerano emotivni.

Vi ste osjećajni a jednom kada se povežete sa nekim dajete sve od sebe

kako bi taj odnos uspio.

Laži vam najviše smetaju kao i nepoštenje i ciniuzam a to je što ste vi iskreni.

Vi imate veliko srce i zbog toga volite pomagati drugima.

Uživate sa osobama kojemimaju dobar hurmor ali ad vas uhvati vaša ” žuta minuta”

vi ćete se smijati svemu i svačemu što čujete.

Tip C:

Pravi ste anđeo i vas pogađaju jako tuđe nevolje mnogo više nego druge

a nastojite da pomignete koliko je u vašoj moći.

Nepravdu nikako ne podnosite i na nju ste uvijek spremni reagovati.

Prava ste duša od čovjeka koja bi rado spasila svijet i voljeli biste

da svima bude dobro.