Fudbalski menadžer Dejan Veljković je neke stvari oko trasfera

radio preko računa svoje djevojke Marije Bogojevske.

On je preko njenog deviznog računa prao novac od prodaje fudbalera.

Menadžer je uhapšen u Belgiji u operaciji koji se zove ” Čiste ruke “.

Ona to nije znala ali je imala zadatak da pere novac od transfera

fudvalera preko deviznog računa u beogradu.

Kako je imala državljanstvo i Belgije on je od svoje djevojke mtražio

da ona otvori taj račun kako bi na njega prebacio dva ti iliona eura.

Po izjavi advokata Dejanovog on je taj novac sklanjao kako nebi ušao

u diobeni bilans zbogmrazvoda sa svojom suprugom.

Marija u početku nije ništa sumnjala sve do ove godine kada je saznala

koji je pravi trazlog za sve to.

Shvatila je svoju grešku pa je napravila još jednu kada je telefonoskim

razgovorm sa majkom rekla kako sumnja da njen momak pere novac

preko njenog račina koji je ona otvorila u Beogradu.

kako jempolicija sve slušala privela ju je jer nije prijavila svog momka ali je

puštena da se brani sa slobode.