Polemika i rasprava se vodi oko svega pa i ovo nije nikakav izuzetak.

Pitanje oko toga da

i je bolja toplotna izolacija kuće vanjska ili unutrašnja je među žešćim.

Struka je dala svoj stav i tu nema dileme i po njihovom izolacija se treba

postavljati sa vanjske strane a evo i zbog čega:

– Jedna od bitnijih razloga jeste da ako imate unutrašnju izolaciju na

zidovima će se u zimskim s i ljetnim mjesecima pojaviti kondenzacija

koja pravi velike probleme.

– Postavljanjem unutrašnje izolacije gubite na prostoru

– Ako ste već završili objekat i hoćete unutrašnju izolaciju velikui problem

predstavlja izmještanje utičnica, prekidača i slično.

Problem je kada na zid želite postaviti sliku ili nešto slično morate da tražite

znatno duže tiplove i vijke.

Kada ste sve postavili nikad niste sigurni da li drže kakotreba jer nemate kontrolu.

Problem kod unutarnje izuolacije i udarci u stiropor kojimje u suštini izolator

i na taj način se prave udubljenja koja se teško popravljaju.

Kada ste postavili unutrašnju izolaciju nemoguće je zagrijati zidove koji u sebi

akumuliraju toplotu jer je jako bitna ta energija.

Struka savjetuje kod unutrašnjih izuolacija samo izolaciju plafona i to sa

što je moguće debljim stiroporom.