Pedeset godina raka čuvala tajnu, Na samrti mu rekla da otvori kutiju… – Savjeti za deset

Pedeset godina raka čuvala tajnu, Na samrti mu rekla da otvori kutiju…

U braku su bili pedeset godina što je jako lijep broj godina.

Sve su dijelili i nisu imali tajni jedno prema drugom sem jedne.

Žena je imala jednu strau kutiju od cipela u oramru u spavaćoj sobi

koju muž nije otvarao jer je tražila to od njega.

Nje on nikad tzražio niti je trazmišljao o tome sve do ongo dana

kada se ona razbolila i otišla u bolnicu.

kako se mislio da ćebrzo doći ktraj ona je rekla mužu da otvori kutiju koju je

ona čuvala tolike godine.

Skinuo je on kutiju i ono što je bilo u joj umalo ga nije oborilo sa nogu.

U kutiji su se nalazile dvije lutke i devedeset pet hiljada dolara.

Kako ga je iznandio sadržaj kutije vratio se u bolnicu da pita ženu

šta sve to znači.

Ona mu je reklakako joj je njena mati rekla prije vjenčanja da u zdavom braku

nema svađe a ona je donijela odluku da umjesto svađe svaki put odhekla lutku.

Kako je bilo samo dvije lutke njemu je mnogo reklo o životu pa je poljubio

svoju đženu i pitao je odakle novac u kutiji.

Onda mu je ona priznala da je sav novac dobila prodajom od heklanja lutaka.