Spavanje sa glavom okrenutom ka sjeveru nikako nije dobro po vas… – Savjeti za deset

Spavanje sa glavom okrenutom ka sjeveru nikako nije dobro po vas…

Jako malo je onih koji obraćaju pažnju na detalje poput ovog o položaju

glave prilikom spavanja na krevetu.

Preci su svakako vodili računa i nastojali da prilikom spavanja glavu okreću najčešće

na južnu stranu svijeta a nikako na sjever.

Danas najgore je jako malo osoba vjeruje u to.

Urađeno je testiranje od strane stručnjaka holističara i po rezultatima koje su dobili

glava se nikako nebi trebala okretati ka sjeveru.

Taj položaj tijela nije dobar za cijeli mehanizam tijela.

Po nekima ljudsko srce se nalaui na sredini ljudskog tijela ali tu se griješi pošto

se srce nalazi na tri četvrtine puta od stopala do glave.

Pošto srce mnogo lakše pumpa krv na dole nego u glavu a to je zaslužna i gravitacija

kao i krvni sudovi pošto i najmanji višak u gornjem dijelu tijela mogao bi da bude

poguban pošto bi dolazilo do pucanja istih.

Kada se tijelo nalazi u horizontalnom položaju tada se i naš puls smanjuje a kada

je glava okrenuta ka sjeveru tada magnetne silnice djeluju na mozak.

One djeluju na način da se povećava nervoza , krvni pritisak, cirkulacija slabi

prosto rečeno djeluje na cijeli naš organizam.

Kada spavate najbolje rješenje za okrenuti glavu je da to bude suprotno od hemisfere

u kojoj živite.

Ukoliko živite na sjevernoj hemisferi glavu okrenite ka jugu i obrnuto.