U svakodnevnici judi jako mnogo griješe i nema onig koji se može pohvaliti

da nikad nije napravio nijednu grešku.

Od najčešće izgovorenih grešaka izdvajamo sljedeće:

* ATMOSVERA – a pravilno je reći ATMOSFERA jer je to riječ grčkog porijekla.

* UVEŽEN – Aptravilno je UVEZEN jer je to gkagolski pridjev od glagola uvesti.

* ČAK ŠTAVIŠE – To su dvije riječi kone imaju slično ili isto značenje.

* ZASPEM – pRAVILNO JE REĆI ” NE MOGU DA zaspim”

* iskipiti i provriti – tO su najčešće greške kod domaćica a pravilno je

reći provrijeti i uzavrijeti.

* IZVINUO – Pravil o je u govoru reći IZVINIO dsam se

* VAZNA – Ispravno je reći VAZA , a riječ potiče od njemačkog ” vase”, latinskog ” vas”

francuskog ” vase” a znači posuda, sud.

* MAJCA, MAICA – Ovo je jedna od najčešćih grešaka a pravilno je MAJICA.

* UŽASNO JE BILO LIJEPO- ovdje se radio nepravil oj upotrebi priloga ali i pridjeva.

Česte su greške koje se prave  neke slulajno a neke zbog govornog područja.